Polityka prywatności

Polityka prywatności

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”.

2. Administratorem danych osobowych jest NovaHouse Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-809) przy ul. Milskiego 1/9.

3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: kontakt@novahouse.pl

4. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§ 2 Dane osobowe

1. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

2. Podane przez Państwa dane osobowe wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na informacje zawarte w wypełnionym przez Państwa formularzu znajdującym się na stronie internetowej https://novahouse.pl//kontakt/.

3. Przetwarzane dane osobowe Użytkownika, który wypełnił formularz, obejmują następujące kategorie danych osobowych:
a) imię
b) adres e-mail,
c) numer telefonu

4. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzu dane,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików „cookies” (tzw. ciasteczka).

5. Kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione, obejmują:
a) Pracownicy Administratora,
b) Współpracownicy Administratora,
c) Firmy współpracujące i świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora,
kontakt@novahouse.pl.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonywania związanych z nimi czynnościami określonymi odrębnymi przepisami.

7. Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich.

8. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie internetowej, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu Plików (cookies) w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z Plików (cookies) przy pomocy narzędzia http://www.google.com/ads/preferences/.

9. Każda osoba, która udostępniła dane osobowe, ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Administratora. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres e-mail kontakt@novahouse.pl.

11. Gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzane danych osobowych.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania czynności polegających w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na swojej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@novahouse.pl

§ 3 Pliki cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w Plikach (cookies).

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania z serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki (cookies) oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki (Cookies) wykorzystywane są w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
b) przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostawanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
c) możliwości logowania do serwisu,
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje Plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę Plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu Plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Właściciel serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej. Ograniczenie stosowania Plików (cookies) może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

8. Pliki (cookies), z których korzysta Serwis (zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem Serwisu, w szczególności Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA), HotJar, WPForms, Youtube, CallPage.io, WordPress

9. W celu zarządzania ustawieniami Plików (cookies) należy wybrać z listy przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:
a) Edge,
b) Internet Explorer,
c) Chrome,
d) Safari,
e) Firefox,
f) Opera.

Bądź urządzenia mobilne:
a) Android,
b) Safari (iOS),
c) Windows Phone.